Congregatio De Causis Sanctorum
Prot. n. 2667 - 1/05

CAESENATEM.-SARSINATEM.
Beatificationis et Canonizationis
Servi Dei GULIELMI GATTIANI
Sacerdotis professi
Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum.

Re.mus P. Florius Tessari, Postulator Generalis Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, nomine Exc.mi ac Rev.mi Domini D. Antonii Lanfranchi, Episcopi Caesenatensis-Sarsinatensis, ab hac Congregatione de Causis Sanctorum petit ut Inquisitio Diocesana super vita et virtutibus necnon fama sanctitatis Servi Dei Gulielmi Gattiani, Sacerdotis professi eiusdem Ordinis, apud Curiam ecclesiasticam Caesenatensem-Sarsinatensem peragi possit, licet praefatus Servus Dei supremum diem intra fines Diocesis Faventinae-Mutilensis obiisset.

Haec Congregatio, attentis peculiaribus in supplici libello expositis adiunctis necnon assensu Exc.mi ac Rev.mi Domini D. Claudii Stagni, Episcopi Faventini-Mutilensis, benigne annuit pro gratia iuxta preces: servatis de cetero omnibus aliis de iure servandis. Contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Congregationis, die 28 mensis Maii A.D. 2005

Iosephus Card. Saraiva Martins
Praefectus

Eduardus Nowak
Archiepiscopus tit. Lunensis
a Secretis